Rekisteriseloste

 

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Supervise Oy

Urho Kekkosen katu 2c

00100 Helsinki

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lasse Teeriaho

Supervise Oy

hello@pt.fi

4. Rekisterin nimi

PT.FI:n käyttäjätietorekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteisöpalveluja tuottavan PT.FI:n toiminnan edellytyksenä toimivat palveluun rekisteröityneet käyttäjät, joista tietokantaan tallennetaan toiminnan kannalta oleelliset tiedot.

6. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjästä kerättävät tiedot käyttäjätietorekisteriä varten:

6.1 Yhteiset tiedot

Etunimi

Sukunimi

Sähköpostiosoite

Profiilitiedot

6.2 Palvelukohtaiset tiedot

Puhelinnumero

Kotisivun osoite

Lisätyt profiilit ja profiilikuvaukset ja niihin liittyvät käyttäjän lisäämät tiedot (kuvat, videot, blogit, lisätiedot)

Lähetetyt ja vastaanotetut viestit

6.3 Käyttötiedot

Sivuston käyttöhistoria (IP-, istunto- ja kirjautumistiedot)

Selaimen lähettämät tiedot (selain, käyttöjärjestelmä)

Epäonnistuneet kirjautumiset

Käyttäjätietojen muutokset

Käyttäjästä tehdyt ilmiannot

Ostotapahtumat: Maksun suoritus -tietoja: määrä, maksettu kyllä/ei

Ylläpidon ja ylläpidon avustajien tekemät toiminnot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tallennetaan käyttäjän itsensä ilmoittamien tietojen perusteella, päivittäessään käyttäjätunnuksen tietoja tai käyttäessään palvelua.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Käyttäjä voi halutessaan asettaa kohdassa 6. määriteltyjä tietoja salaisiksi palvelusta riippuen, jolloin ulkopuoliset eivät saa kyseisiä tietoja tietoonsa. Tiedot joita käyttäjä ei ole valinnut salaiseksi ovat näkyvillä julkisesti palvelusta riippuen.

Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tai asiakkaan omalla suostumuksella.

9. Rekisterinsuojauksen periaatteet

Salaiset tiedot pyritään tietoteknillisin keinoin suojaamaan ulkopuolisilta mahdollisimman hyvin. Käyttäjällä on välitön oikeus omien tietojensa muuttamiseen ja poistamiseen Supervise Oy:n tuottamista palveluista omaa tunnusta ja salasanaansa käyttäen.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröityneellä käyttäjällä on käyttöoikeus rekisterin omiin tietoihin hänelle myönnetyllä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa kerran vuodessa maksutta, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhtiön osoitteeseen.